Regulamin

Regulamin strony internetowej "zbilansowane.pl"

Definicje:  
1. Klient – osoba lub przedsiębiorczość, która korzysta z produktów lub usług w zamian za zapłatę.  
2. Konsument – jednostka fizyczna, która konsultuje się z dietetykiem, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
3. Sprzedawca/Dietetyk JAKUB KOMUNIEWSKI, adres e-mail: kontakt@zbilansowane.pl 
4. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.zbilansowane.pl. 
5. Produkty elektroniczne – produkt w wersji elektronicznej, obejmujący: dietę indywidualną i gotowe diety.  
6. Dieta indywidualna – spersonalizowany 7-dniowy jadłospis, opracowany przez dietetyka. 
7. Dieta lato – plan posiłków możliwy do zakupu w sklepie internetowym.  
8. Formularz zdrowotno-żywieniowy – formularz pozwalający zebranie informacji o danych osobowych, parametrów antropometrycznych, chorobach i zwyczajach żywieniowych klienta. 
Postanowienia ogólne:  
1. Strona internetowa „zbilansowane.pl” stanowi platformę, oferującą darmowe przepisy kulinarne oraz płatne usługi z zakresu diety indywidualnej i gotowych jadłospisów w ramach działalności nierejestrowanej. 
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego. Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  
3. Treści udostępniane na stronie są chronione prawem autorskim. 
Warunki techniczne:  
1. Użytkownik korzystający ze strony internetowej musi posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne do korzystania ze strony internetowej.  
2. Strona internetowa oferuje treści w konkretnych formatach plików. Klient zobowiązuje się do korzystania z odpowiednich programów do otwierania i przeglądania tych plików.  
3. W przypadku wystąpienia błędów technicznych, użytkownik zobowiązuje się do zgłaszania ich administratorowi poprzez: kontakt@zbilansowane.pl. 
Warunki formalne:  
1. Korzystanie z usług strony jest otwarte dla osób pełnoletnich oraz dla osób które ukończyły 16 lat, posiadających zgodę opiekuna prawnego. 
2. Klient deklaruje brak przeciwskazań zdrowotnych do stosowania diety indywidualnej czy jadłospisu. 
3. Korzystanie z usług strony oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności strony.  
4. Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Kontynuowanie korzystania z usług po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowych warunków. 
Zamówienia:  
1. Zamówienia na diety indywidualne i gotowe diety składa się przez stronę internetową. 
2. Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych identyfikacyjnych. 
3. Strona internetowa zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. 
4. Strona nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikłe z sytuacji nadzwyczajnych. 
Dieta indywidualna:
1. Dieta indywidualna, obejmuje 7-dniowy jadłospis oraz wsparcie dietetyczne podczas aktualnej 14-dniowej współpracy. 
2. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy usługi diety indywidualnej z przyczyn, które mogą wynikać z braku dostępności terminów lub innych uzasadnionych powodów, wtedy następuje zwrot środków na twoje konto.
3. Proces zamówienia diety indywidualnej obejmuje dokonanie płatności i wypełnienie formularza zdrowotno-żywieniowego.
4. Klient otrzymuje dietę indywidualną w postaci jadłospisu, dostarczonego w formie pliku elektronicznego (pdf) oraz stały kontakt za pomocą komunikatora – poczta, Facebook Messenger lub WhatsApp.
5. Usługi diety indywidualnej nie gwarantują uzyskania oczekiwanych przez Klienta skutków ze względu na różnice fizjologiczne klientów.
6. Efekty uboczne stosowania diety indywidualnej są niskie, jednak dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki zaleceń żywieniowych czy suplementacji. Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwskazań przy stosowaniu planu żywieniowego i suplementacji.
7. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub nieprawidłowego stosowania planu żywieniowego przez Klienta, ani za ewentualne reakcje organizmu na zmiany w diecie.
8. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w planie żywieniowym w razie konieczności, zgodnie z postępem klienta czy zmieniającymi się warunkami zdrowotnymi.
9. Korzystanie z usług diety indywidualnej oznacza zgodę regulaminu oraz akceptację ograniczonej odpowiedzialności dietetyka.
Dostawa i metody płatności:  
1. Dostawa produktów elektronicznych, takich jak dieta indywidualna czy gotowa dieta, odbywa się drogą elektroniczną po udanej transakcji. 
2. Termin wysłania formularza zdrowotno-żywieniowego po udanej transakcji wynosi do 48h. 
3. Termin dostawy diety indywidualnej wynosi do 7 dni od odesłania formularza zdrowotno- żywieniowego, a gotowej diety- do 48h. 
4. Metody płatności za oferowane produkty w sklepie są określone na stronie podczas składania zamówienia.  
Produkty elektroniczne:  
1. Produkty elektroniczne obejmują pliki do pobrania.  
2. Po udanej płatności klient otrzymuje dostęp do treści za pośrednictwem linków.  
3. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich danych dostępowych oraz nie udostępniania ich osobom trzecim. 
Prawa własności:  
1. Wszelkie prawa autorskie do treści strony internetowej przysługują dietetykowi.  
2. Zakup produktów nie przekazuje klientowi prawa do własności, a jedynie uprawnienie do korzystania z nich zgodnie z postanowieniami regulaminu.  
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw własności, strona internetowa zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych w celu ochrony swoich interesów. Odstąpienie od umowy:  
1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni.  
2. W przypadku współpracy indywidualnej przygotowanej na specjalne zamówienie, klient ma możliwość odstąpienia od umowy tylko do momentu odesłania wypełnionego formularza. 
3. Odstąpienie od umowy może być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej. 
Odpowiedzialność za wady:  
1. Dietetyk zobowiązuje się dostarczyć klientowi produkt elektroniczny wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu elektronicznego, klient zobowiązany jest poinformować dietetyka o zaistniałej sytuacji. 
2. Dietetyk zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną przez klienta w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, korzystając z tego samego środka komunikacji, który został użyty do złożenia reklamacji.  
3. Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez klienta niepełnych lub błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów czy niestosowania zaleceń podczas usługi dietetycznej.  
4. Konwersacja w ramach diety indywidualnej nie jest równoznaczna z poradą lekarską czy orzeczeniem o stanie zdrowia. Konwersacja  ma charakter informacyjny i edukacyjny, promując zdrowy styl życia.  
Dane osobowe i pliki cookies:  
1. Odpowiedzialną osobą za dane osobowe jest sprzedawca.  
2. Strona zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu z ważnych przyczyn. 
3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania, odwoływania ofert i promocji oraz modyfikacji cen w sklepie. 
4. Sporne kwestie z używaniem przez klienta sklepu internetowego oraz złożonymi zamówieniami przez e-mail: kontakt@zbilansowane.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla sprzedawcy.
Newsletter:
1. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i darmowa. Wymagany jest tylko adres e-mail.
2. Adres e-mail i dane są przechowywane zgodnie z naszą [Polityką Prywatności] i nie są udostępniane osobom trzecim.
3. Newsletter informuje o najnowszych artykułach, wydarzeniach i promocjach. Częstotliwość może się różnić.
Postanowienia końcowe:  
1. Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 09.06.2024r. 
Szukaj